Inga produkter i varukorgen

Kontakta oss: 0472 - 166 30

Hall Mibas visselblåsartjänst

Hall Miba värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god bolagsstyrning och bevara medarbetares, kunders, leverantörers och allmänhetens förtroende för oss.

Syftet med visselblåsartjänsten är att risker och brister i verksamheten snabbt ska uppmärksammas, utredas och åtgärdas, vilket bidrar till ett hållbart företagande och hög affärsetik.

Det finns många anledningar till att det är bra att säga ifrån. Det kan vara etiskt motiverat, nödvändigt utifrån tillämpliga lagar och bestämmelser, nödvändigt för att skydda medarbetares hälsa och säkerhet eller påkallat för att minimera risken för att skada företagets anseende. 

Vem kan använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten ger befintliga medarbetare, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under Hall Mibas kontroll eller ledning (exempelvis, vissa arbetstagare hos leverantörer och underentreprenörer), egenföretagare, personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget, möjlighet att slå larm om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Även personer som söker arbete eller har utfört arbete i någon av kategorierna enligt ovan kan rapportera missförhållanden.

När kan visselblåsartjänsten användas?

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning. Det kan till exempel röra sig om korruption och finansiella oegentligheter, brott som rör hälsa och säkerhet, miljöbrott eller integritetsbrott.

Genom visselblåsartjänsten kan du på ett säkert och strukturerat sätt rapportera utan risk för repressalier. Som rapportör är du skyddad och vi som verksamhetsutövare får inte försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot dig, ombud eller anhörig.

Det är viktigt att du slår larm om du misstänker eller är orolig för att något inte går rätt till i verksamheten. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Hur går det till att rapportera ett visselblåsarärende?

Det finns en säker och direkt kanal för konfidentiell rapportering, där du kan välja att vara helt anonym. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB, Whistleblowing Center.

Oavsett om du väljer att rapportera anonymt eller inte är rapporter, utredningar och diskussionerna kring dessa strikt konfidentiella och behandlas endast av personer med specifika uppdrag för sådan hantering.

Du når rapporteringskanalen på: https://report.whistleb.com/Axfood

Visselblåsartjänsten är krypterad och du kan kopiera och klistra in länken i din webbläsare, utan att lämna digitala spår.

Du kan även rapportera via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet, t.ex Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Skatteverket eller Arbetsmiljöverket beroende på ärende.

>> Här hittar du samtliga myndigheter