Inga produkter i varukorgen

Kontakta oss: 0472 - 166 30

Integritet, upphovsrätt och cookies

Denna webbplats ägs och drivs av Hall Miba AB. Genom att gå in på och använda denna webbplats godtar du utan några inskränkningar eller förbehåll dessa användningsvillkor.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i "befintligt skick". Vad avser innehållet på denna webbplats friskriver sig Hall Miba AB i den omfattning som lagen medger från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, korrekthet, giltighet, fullständighet eller icke-intrång avseende allt innehåll som publicerats på eller gjorts tillgängligt via denna webbplats. Hall Miba AB skall under inga omständigheter bära något ansvar för skada, varmed bland annat avses direkt skada, oförutsedd skada, följdskada, indirekt skada eller ideell skada, som uppstår på grund av tillgång till, användning av eller omöjlighet att använda denna webbplats eller någon annan hyperlänkad webbplats, eller på grund av fel eller försummelser i innehållet. Denna begränsning innefattar skador på, eller eventuella virus som smittar, din datorutrustning.

Tredje parts webbsidor och länkar
Denna webbsida kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbsidor som drivs av tredje part och som Hall Miba AB inte har någon kontroll över. Hall Miba AB lämnar inga garantier och gör inga utfästelser av något slag när det gäller riktigheten, giltigheten eller fullständigheten i den information som finns på sådana webbsidor och skall inte bära något ansvar för skador av något slag som uppkommer på grund av sådant innehåll eller sådan information.

Information som tillhandahålls av användare
Meddelanden och annat material som skickas till oss via Internet eller som skickas på webbplatsen via e-post eller på annat sätt, exempelvis frågor, kommentarer, idéer, metoder, förslag eller dylikt, är inte och kommer inte att behandlas som sekretessbelagda och Hall Miba AB skall inte ha några skyldigheter av något slag med avseende på sådan information. Hall Miba AB får fritt använda idéer, koncept, know-how och metoder som återfinns i sådana meddelanden för alla slags syften, exempelvis för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter. Hall Miba AB förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande och utan varsel avlägsna eller radera material eller information som skickats in för att läggas in på webbsidan.

Ändringar 
Hall Miba AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan varsel ändra olika delar av denna webbsida och detta rättsliga meddelande. Alla ändringar i detta rättsliga meddelande gäller från och med nästa gång du går in på webbsidan. 

Information om upphovsrätt
Innehållet på denna webbsida, vilket bland annat innefattar alla dokument, filer, text, bilder, grafik, mönster och däri ingående kod samt webbsidans allmänna utformning, omfattas av Hall Mibas eller Hall Mibas utomstående leverantörers upphovsrättsliga skydd (samtliga rättigheter förbehålls). Sådant material får inte mångfaldigas, spridas, ändras eller skickas vidare till andra webbplatser utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Hall Miba.

Varumärken
Alla produktnamn, kännetecken, logotyper och symboler som hänvisas till eller visas på denna webbplats är om inget annat anges varumärken som tillhör Hall Miba, dess dotterbolag, närstående bolag, licensgivare eller samarbetspartners och samtliga rättigheter förbehålls. All otillåten användning av varumärken som visas på denna webbplats är strängt förbjuden.

Tredje parts upphovsrätt och varumärken
Hall Miba garanterar inte att du har rätt att använda innehåll eller varumärken som ägs av tredje part och som kan finnas tillgängliga på den här webbsidan. Du måste få tillstånd från rättighetsinnehavaren innan du använder eller laddar ner sådant innehåll eller sådana varumärken.

Ändringar 
Hall Miba förbehåller sig rätten att när som helst och utan varsel ändra innehållet på denna webbplats eller i denna information om upphovsrätt. Alla ändringar gäller från och med nästa gång du går in på webbsidan.


Integritetspolicy
Ändamålet med denna integritetspolicy är att informera om de principer vi har beträffande behandling av personlig information som vi kan erhålla om dig. Genom att använda de tjänster vi tillhandahåller så kan dina personuppgifter komma att behandlas. I denna policy kan du ta del av hur vi behandlar personuppgifter och till vilka ändamål. Webbsidan kan innehålla länkar till icke-Hall Miba-relaterade webbsidor. Hall Miba ansvarar inte för dessa webbsidors hantering av integritetsfrågor.

Insamlande av information
Hall Miba kan övervaka användandet av denna webbsida genom att samla in viss allmän information som exempelvis vilken webbläsare och enhet (mobil, dator eller surfplatta) besökare till vår hemsida använder sig av. Ingen personligt identifierbar information insamlas i denna process. Denna insamlade information används endast för att anpassa innehållet på Hall Mibas webbplats för besökarna.

Personuppgifter
Den personliga information som Hall Miba har om dig, såsom ditt namn, e-postadress och annan information/uppgifter som du frivilligt lämnar till oss vid registrering, behandlas på ett konfidentiellt och hänsynsfullt sätt. Med hänsyn tagen härtill kommer Hall Miba att behandla och använda den personliga informationen för den efterfrågade funktionens eller verksamhetens ändamål; detta för att du skall kunna få tillgång till våra tjänster, eller för annat ändamål som uttryckligen beskrivs på den aktuella platsen på webbplatsen. Vidare kan Hall Miba komma att sammanfoga den personliga information du förser oss med på webbplatsen med annan information som vi kan komma att inhämta från dig, myndigheter eller samarbetspartners, vid exempelvis kreditupplysningar eller annan tredje part i avsikt att mer effektivt kunna anpassa webbplatsen, funktioner, verksamheter, produkter och tjänster. Personlig information som inte längre är nödvändig för de syften som anges ovan raderas eller avidentifieras av Hall Miba efter att uppgifterna inte längre behövs, men maximalt efter två år som inaktiva. Om du förser Hall Miba med personlig information har du rätt att begära granskning, förändring, tillägg eller radering av sådan personlig information. Förändringar, tillägg eller radering av dina personliga uppgifter/information kommer att genomföras utan kostnad efter det att du inkommit med ett skriftligt meddelande härom. Hall Miba försäkrar att vi i största möjliga utsträckning kommer att vidta åtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information och för att förhindra obehörig tillgång till den. Ta kontakt med oss om du har några frågor rörande den personliga information som finns lagrad hos oss.

Ändringar av webbsidan
Hall Miba förbehåller sig rätten att när som helst och utan varsel ändra innehållet på denna webbplats eller i denna integritetspolicy. Alla ändringar gäller från och med nästa gång du går in på webbplatsen.


Information om cookies
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den innehåller ingen personinformation och den kan inte läsa data från din hårddisk, förmedla datorvirus, skvallra om din e-postadress eller liknande. Cookien har i stället till syfte att hjälpa dig genom att komma ihåg dina inställningar så att du slipper ställa in dem vid varje besök. Dessutom gör cookies att vi får statistik om hur våra besökare använder webbplatsen, uppgifter som vi använder för att förbättra våra tjänster. 

Två typer av cookies
Det finns två typer av cookies, beständiga och icke beständiga (persistent cookies och session cookies). På hallmiba.com använder vi beständiga cookies för att kunna mäta exempelvis antalet sidvisningar och besökare. Med hjälp av permanenta cookies kan vi även lagra ditt användarnamn och ett krypterat lösenord åt dig så att du kan bli inloggad utan att själv ange de här uppgifterna varje gång du besöker hallmiba.com. Du kan också spara en beställning som du håller på att färdigställa om du t ex blir avbruten och måste gå ifrån datorn. Nästa gång du loggar in finns varorna du har valt kvar i kundvagnen och du kan slutföra din beställning. Vi sparar även en del inställningar för visning av produkter etc. så att vi kommer ihåg dem till nästa gång du besöker oss. Icke-beständiga cookies används under tiden du besöker webbsidan. Cookien skickas då mellan din dator och server för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis språkval. Icke-beständiga cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Kan jag undvika cookies?
Du som inte accepterar användandet av cookies kan själv ändra dina inställningar genom att göra dina val första gången du besöker vår hemsida, eller genom trycka på länken  som du även finner längst ner i den blåa menyn på vår hemsida. Där kan du själv ställa in precis hur du vill ha dina inställningar. Du kan välja att tillåta alla, tillåt endast nödvändiga eller välja själv vilka cookies du vill tillåta och inte tillåta. Kom ihåg att nödvändiga cookies alltid är aktiva, detta på grund av att dessa cookies krävs för att hemsidan ska fungera. Du kan även läsa mer om vilka cookies vi använder oss av under respektive kategori för att du enklare ska kunna göra dina val.